Voorbeelden van vragen en problemen waar wij u mee van dienst kunnen zijn:

objectieve ondersteuning in het zoeken van een andere, goedkopere en gelijkwaardige particuliere verzekeringspakket

- objectieve ondersteuning en begeleiding in het oplossen van problemen en vragen m.b.t. elke vorm van schade in de particuliere sfeer zoals:         woonhuis-  inboedel-particuliere aansprakelijkheid-rechtsbijstand-auto-scooter-rijwiel-ect

- onafhankelijke ondersteuning en begeleiding bij het bepalen van smartengeld, inkomstenderving en overige  schadecomponenten

- ondersteuning en begeleiding bij klachten met rechtsbijstandverzekeraars zoals ARAG-DAS-SRK of andere rechtsbijstandverzekeraars hulp en             ondersteuning bij het voorbereiden en verzamelen van informatie voor een hypothecaire aanvraag en consumptief krediet

- objectieve en daadwerkelijke ondersteuning en begeleiding bij ontslag

- objectieve en daadwerkelijke ondersteuning  en begeleiding bij ziekte (Wet Bescherming Poortwachter/    Spoor  1 en 2 inclusief. Vaststellen       probleemanalyse - re-integratie-evaluatie en begeleiding bij WIA/WGA en WIA/IVA

- ondersteuning en begeleiding bij problemen met arbodienst -bedrijfsarts-verzekeringsarts UWV-arbeidsdeskundige UWV-huisarts-psycholoog-     psychiater (opstellen bezwaar en beroep)

- ondersteuning bij communicatie met tussenpersonen, verzekeringsmaatschappijen en banken

- begeleiding bij vragen en problemen met de WMO/PGB en SVB  (bepalen indicatie-invullen en samenstellen- verantwoording)

- ondersteuning en begeleiding bij vragen en problemen met curator of bewindvoerder

- ondersteuning en begeleiding bij vragen en problemen met gemeentelijke-rijks- en landelijke overheidsinstanties

- ondersteuning bij vragen en problemen met advocaat-notaris-makelaar

- bezwaar en beroepszaken met gemeentelijke-provinciale en landelijke overheden

- ondersteuning en begeleiding bij het opstellen van klacht, bezwaar en beroep bij KIFID (Klachten Instituut Financiële Dienstverlening) en AFM     (Autoriteit  Financiële Markten)

 

Bovengenoemde zaken zijn de meest belangrijke diensten waar Goedman Adviesgroep B.V. u vanuit het oogpunt van “zelfredzaamheid en” participatie” terzijde kan staan. Wordt u met een van deze zaken geconfronteerd of heeft u gevoel dat u aan de het lijntje of voor de gek wordt gehouden door de verzekeringsmaatschappij, bank, overheid of andere beroepsmatige bedrijven of personen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Mocht u NU met een directe vraag of probleem zitten bel ons op 0318-486244 of vul het onderstaand formulier in.

Uw persoonlijke gegevens zullen binnen het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gerespecteerd worden.