De zakelijke wereld wordt steeds meer verontmenselijkt en om zich te kunnen handhaven in deze gemanipuleerde wereld, trekt de burger in financieel en menswaardig opzicht steeds aan het kortste eind!

Voor elk probleem is een loket, en elk loket weet niet wat het andere loket doet, zodat het probleem alleen maar erger wordt en onoverzichtelijker en men financieel nog verder van huis geraakt, zonder dat het probleem daadwerkelijk wordt opgelost! Onze gesystematiseerde maatschappij maakt het voor de medemens alleen maar moeilijker en duurder en iedereen voelt zich steeds minder geholpen, met uitzonderingen daar gelaten!

 

In het kader van zelfredzaamheid en participatie en tegen een gering maandbedrag helpt en ondersteunt Goedman Adviesgroep B.V. de cliënt met primaire levensnoodzakelijke vragen en zakelijk problemen, waar hij/zij elders geen bevredigend gehoor krijgt. Met helpen en zakelijke problemen wordt verstaan: namens cliënt de casus analyseren en transparant maken-indien gepast tegelijk bellen-schrijven- de zaak verdere begeleiden en afhandelen met desbetreffende instanties of beroepsmatige personen.